Blaas & Blaas s.r.o.
Blaas & Blaas s.r.o.

Naše postoje  k důchodové reformě  se nemění

Dne 27.11.2012 proběhla v prostorách České národní banky 3. mezinárodní vědecká konference pořádaná Vysokou školou finanční a správní na téma „Důchodová reforma – Jak dál?“

Toto téma v současné době hýbe naší společností a do budoucna bude ovlivňovat životy nás všech. Víme, že náš penzijní systém, který se dostal do nesnází, je potřebné upravit. Během posledních čtyřech let je důchodový účet ve výrazných mínusových červených číslech. Jsme ochotni naslouchat argumentům a doufáme, že změny , které akceptujeme nám přinesou řešení dané situace, zlepšení a pozitivní výhled do budoucna. Konference se zúčastnila i jindřichohradecká ekonomka Bohuslava Blaas Bérová, která v následujícím rozhovoru upozorňuje na úskalí, jež důchodová reforma přináší.

Je důchodová reforma tak jak je připravena východiskem z červených čísel?

Díky vyvedení 3% ze stávajícího systému ( z I Pilíře) se tato problematika ještě prohloubí. S tímto problémem se potýkají na Slovensku. Příjmy do I. Pilíře poklesly a naopak výdaje se mnohonásobně zvýšily. Aby slovenská vláda mohla dostát závazkům, které vůči občanům má, celý systém stále zadlužuje. Tím se ovšem problém neřeší, naopak prohlubuje. Dluhy se jednoho dne musí začít platit. Slovenská vláda v letošním roce přistoupila k dalším reformám svého penzijního systému. A to by čekalo i nás.

 

Existují nějaké alternativní varianty k současné důchodové reformě ?

Jedno z možných alternativních řešení přednesl profesor Jaroslav Vostatek, CSc.

  1. II. Pilíř ukončit jako neefektivní a asociální
  2. I. Pilíř rozdělit na sociální pilíř a pojistný pilíř s jasnými pravidly

– Začít vytvářet rezervu na demografické výkyvy.

  1. Uchovat 3. Pilíř bez státních podpor

Podle mého názoru ve třetím pilíři, tam, kam si lidé dobrovolně spoří by měla motivace státu k vyšším úsporám zůstat. Jak ve formě státních příspěvků, tak možnost odpočtu od základu daně. Je také pravdou, že politický koncensus k úpravě I pilíře a uchování III pilíře existuje. Prakticky jde o systém, který všichni známe a máme s ním zkušenosti.

A co tedy s nově zaváděným II pilířem?

Doporučuji protest. Nepodporovat! Nepodepsat! Nevstupovat! Prakticky jde o kombinaci veřejného a pojistného systému zcela nevhodným způsobem. Vládní ekonomové přiznávají, že tento pilíř může být vhodný pro 50% mužů a 30% žen. Proč tak málo? A navíc vycházejí z matematického propočtu a z čísel, která jsou více než optimistická.

Jaká jsou pro občany rizika, pokud do druhého pilíře vstoupí?

Koho druhý pilíř pohltí, toho už nikdy nevydá. Nelze již své rozhodnutí změnit a vystoupit. Dokonce nemůžete použít ani část prostředků na své zajištění při nenadálé situaci, například při těžké nemoci nebo dlouhodobé ztrátě zaměstnání. Mohlo by se stát, že máte naspořené prostředky na svém penzijním účtu v druhém pilíři a bydlíte pod mostem, neboť nemáte na nájem. Stát se zbavuje odpovědnosti za své občany. Investiční riziko je přeneseno na klienta. Je na jeho rozhodnutí, jakou investiční strategii zvolí a v návaznosti na tom jak vysoký bude jeho důchod. Například rizikové akciové fondy nesou vizi vysokého zisku, zapomíná se však na možnost vysoké ztráty. Investicemi by se měli zabývat profesionálové. Dalším negativním jevem, který provází II Pilíř, je výpočet minimálního důchodu. Také soukromé společnosti celý systém nebudou provozovat zadarmo. Celý systém bude zatížen poplatky. Finanční sektor je totiž jediný, který má právo diskriminovat. Bere si něco, co sám nevytvořil. Jsem okamžitě potrestána za to, že si produkt kupuji. Výkonnost finančního produktu se tak nerovná výkonnosti mého individuálního účtu. V tomto systému si s čísly hrají politici a soukromé společnosti. Na mě spořitele, který peníze přináší, se zapomnělo.

Myslíte, že II. Pilíř má svou budoucnost?

Jak víme, neexistuje shoda napříč politickým spektrem. Pokud se opozice v následujících letech chopí vlády, hodlá II pilíř ukončit a finanční prostředky spořitelů převést do třetího pilíře. Na první pohled je zde možnost ke spekulativní výhodě vyššího zisku díky převedeným prostředkům z I.Pilíře ( ona vyvedená 3% ) . Opak je pravdou. Těmto osobám bude pravděpodobně krácen důchod v určitém poměru dle výše vyvedených prostředků. Navíc bude docházet ke stále většímu zadlužování I. Pilíře. Tato strategie je dlouhodobě neúnosná a ze zkušeností okolních států víme, že dříve či později by se celý systém opět měnil, v té době z podstatně těžší a závažnější pozice. Devět s deseti odborníků předpokládá, že II Pilíř nepřežije 5 let.