Blaas & Blaas s.r.o.
Blaas & Blaas s.r.o.

financial-plan

Práce, rodina, děti –

to je jistě pro většinu z nás to nejdůležitější, co nás naplňuje. Právě toto je potřebné spojit s novými a vyjímečnými zážitky, aby se náš život nestal únavnou rutinou. 
 
 
Pomocí správné finanční strategie a sestavením finančního plánulze zmírnit či zcela eliminovat dopady rizik, která nás v životě potkávají, lze splnit mnoho snů a přání, po kterých toužíme.

Udělejme si mapu Našich finančních cílů:

Posaďme se s Naším partnerem například večer ke kávě a proberme společně Naše společné cíle a jak finančně náročné pro Nás v budoucnu mohou být.  
Může to být pořízení nemovitosti, rezerva pro děti na studium nebo pro start do života.
Každému z nás běží čas, a proto bychom měli plánovat i zajištění příjmu na dobu, kdy nebudeme schopni pracovat. 
Jak bude vypadat rezerva pro děti? Chceme pro ně vůbec nějakou?
Na studia nebo na start do života? Kolik to má být? Kolik bude stát studium na vysoké škole?
A co Náš život v penzi? Budeme čekat na státní důchod nebo to bude dřív? A co budeme dělat?
Kolik Nás to bude stát? Kde budeme bydlet? Budeme jezdit na dovolené? Jak často? A kam?
Jak se budeme oblékat? Budeme jezdit autem?
Zkusme si spočítat, jaký budeme s partnerem potřebovat příjem v penzi, abychom mohli žít podle Našich představ.
Jak vysokou rentu budeme potřebovat?

V další části si uděláme „inventuru“   pravidelných investic:

V rámci inventury si ověříme dva důležité parametry Našich investic:
a) Jsou Naše pravidelné investice dostatečně vysoké? Budou takto vytvořené rezervy stačit na pokrytí stanovených cílů?
b) Investujeme do správných investičních nástrojů?
Investiční nástroje s vyšším výnosem jsou zároveň i více rizikové.  
Je potřebné u těchto nástrojů počítat s dlouhodobým záměrem investice, minimálně pak na 10 let.
Investiční nástroje s nižším výnosem jsou zajímavé tím, že jsou zatížené nižší mírou rizika.
Nízké riziko je ale vykoupené nízkým výnosem. Jsou vhodné pro zajištění krátkodobých cílů (do jednoho roku).
Jako příklad lze uvést např. spořící účty v bankách.

Pro střednědobé cíle jsou vhodné investiční nástroje se střední mírou rizika i výnosu.
Sem patří například dluhopisové fondy.

Dejme svým blízkým dispozice  pro případ, že nebudeme moci disponovat svým majetkem v případě

dlouhodobé nemoci či úrazu:

Plánujme i svoje dědictví. Je to součást Našeho finančního plánu.
Přemýšlejme o tom, jak mají Naši potomci zacházet s Námi vybudovanou firmou, s nemovitostí, s kapitálem, s Naším rodinným bohatstvím.
V případě smrti přecházejí aktiva na dědice. Pokud jsou aktiva zatížena dluhy, budou chtít věřitelé svoje peníze.

Závěrem:
Takto zjednodušeně zpracovaný finanční plán Nám hodně napoví a pomůže Nám ušetřit hodně peněz.
Nejlepších výsledků v Našem hospodaření s penězi však dosáhneme, pokud si necháme zpracovat finanční plán odborným poradcem.