Blaas & Blaas s.r.o.
Blaas & Blaas s.r.o.

autopojisteni

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla v praxi se užívá zkrácený název povinné ručení má povinnost uzavřít, dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vlastník auta zapsaný ve velkém technickém průkazu.
To však neznamená, že nemůže povinné ručení uzavřít osoba odlišná od vlastníka vozidla.

Z povinného ručení má v případě dopravní nehody ten, kdo odpovídá za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, tedy pojištěný, právo, aby za něj pojišťovna nahradila poškozenému prokázané a uplatněné nároky na náhradu:
– škody na zdraví nebo usmrcením,
– škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci a odcizením věci,
– ušlého zisku,
– účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků v souvislosti se škodou.

Pojištěný má dále právo, aby pojistitel za něj uhradil příslušnou zdravotní pojišťovnou uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění

Havarijní pojištění začíná tam, kde končí Vaše povinné ručení.
Chrání totiž především Váš automobil!
Neohlídá ho sice před případnými zloději a ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám při nešťasných situacích, která nás mohou kdykoliv potkat.
Nabídka pojištění je široká a rozhodně se vyplatí vybírat!

Havarijní pojištění chrání před škodami způsobenými:

  • havárií,
  • vandalismem,
  • krádeží,
  • případně živelní událostí.

Zabezpečuje tedy majitele vozidla prakticky proti všem rizikům, které mu v souvislosti s vlastnictvím a provozem vozidla hrozí.

Doplňková havarijní pojištění dotvoří celistvost celého pojištění Vašeho vozu.
Jedná se o pojištění skel, úrazové připojištění osob ve vozidle, pojištění pro případ nákladů spojených s pronájmem náhradního vozidla, pojištění assistence, pojištění přepravovaných zavazadel ve vozidle.