Blaas & Blaas s.r.o.
Blaas & Blaas s.r.o.

Pojistky jsou nástrojem k zabezpečení nahodilých a zpravidla nepříjemných událostí.

Krádež, zničení majetku, smrt, invalidita a další, to všechno jsou věci, které si nikdo z nás nepřeje, ale občas se někomu přihodí. Proto jsou pojistky běžnou součástí našich výdajů. V tomto článku se dozvíme, jak mít pojistky správně nastavené – nechceme platit zbytečně mnoho peněz pojišťovnám a chceme, aby Nám pojišťovny v případě škody zaplatily to, co budeme potřebovat.

Udělejme si sami velmi jednoduchou inventuru Našich pojistných smluv. Nejdříve si pojďme vysvětlit, k čemu vlastně pojistky slouží: Pojistky by měly sloužit k tomu, aby nám pomáhaly v situacích, které bychom sami finančně nezvládli. Inventura pojistek by měla začít právě tímto bodem:

Neplatíme za něco zbytečně?

Měli bychom mít pojištěna jenom ta rizika, která bychom sami finančně nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po povodni nebo požáru nás může výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbité okno ale zvládneme zaplatit sami. Podobné to je u životních a úrazových pojistek. Když někdo po autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc nebo milionů korun. Je to velké riziko, které se vyplatí mít pojištěné. Mnoho lidí si platí pojistky pro případ drobných úrazů. Za zlomenou ruku pět tisíc. Za deset stehů tři tisíce. Taková pojistka může stát i dvě stě korun měsíčně. A přitom toho moc neřeší. Zlomená ruka neohrozí Vaší finanční kondici. S tím si poradíme sami. Pokud bychom ušetřené dvě stovky pravidelně investovali byť pouze do dluhopisů, získáte na dvacetiletém horizontu kolem sedmdesáti tisíc korun.

Zaplatí mi pojišťovny v krizových situacích?

Mám pojištěnou nemovitost tak, abych v případě totální škody dostal peníze na postavení stejné nemovitosti? Recept je jednoduchý. Podíváme se do pojistné smlouvy, jestli je pojištěná na novou hodnotu. Dále odhadneme, kolik by dnes stála výstavba stejné nemovitosti. Pokud se tento odhad příliš neliší od pojistné částky, je vše v pořádku. Pokud je v těchto částkách významnější rozdíl, pak je možné, že platíme pojistku zbytečně. Pojišťovny v případě škody mohou namítat podpojištění – v případě škody budou plnit ve stejném poměru, jako je nová cena a výše pojistné částky.

K čemu mi slouží životní pojistka?

Jaká je její funkce? Životní pojistka by měla sloužit primárně k tomu, aby zajistila naše blízké, kteří jsou na nás finančně závislí. Zkusme si spočítat, kolik by v naší rodině měsíčně scházelo v rodinném rozpočtu. Pokud nemáme příjem, který je nezávislý na naší práci (např. příjem z pronájmu nemovitosti), pak by pojistná částka pro případ smrti měla být alespoň ve výši našeho tříletého příjmu.

Kolik stojí naše pojistka?

Před uzavřením pojistné smlouvy je dobré projít si nabídky několika pojišťoven. Na stejné riziko při stejné pojistné částce se může pojistné lišit i v několika stokorunách!

Pokud je to možné ( máme vytvořenu finanční rezervu ), zvolíme si vyšší spoluúčast. Už víme, že je důležité pojišťovat jenom důležitá rizika. Vyšší spoluúčastí říkáte pojišťovně, že drobné škody zvládneme sami a s těmi velkými potřebujeme pomoci. Pojišťovna nám za to
nabídne nižší sazbu pojistného.

Velmi drahé a zbytečné pojištění.

Někteří lidé platí pojistku, ze které se nikdy nemůže plnit. Jsou to případy, kdy při sjednávání pojistky nesdělili pojišťovně pravdivé informace. Pojišťovny si většinou neprověřují pravdivost informací při sjednávání pojistek, ale až při případném plnění. A v pojistných podmínkách je vždy ustanovení o tom, že v případě uvedení nepravdivých informací se může snížit nebo odmítnout plnění. Takto sjednaná pojistka je velmi drahá a zbytečná. Nikdy se z ní nebude plnit. Jako příklad lze uvést pojištění pracovní neschopnosti. Při sjednání je důležité uvést všechny současné i minulé zdravotní potíže. Pokud se dostaneme do pracovní neschopnosti např. s onemocněním jater, pojišťovna si vyžádá výpis ze zdravotní dokumentace. A pokud se dozví, že klient v mládí prodělal žloutenku, zřejmě odmítne plnit.

Udělejme si mapu rizik. Zjistěme, zda máme pojištěná důležitá rizika – ztráta nebo zničení majetku, život, invalidita. Pojistěme si všechna rizika, která bychom finančně nezvládli. Všechny ostatní pojistky pečlivě zvážíme. V případě, že si nebudeme vědět s něčím rady, poradíme se s odborným konzultantem.

TIP pro Vás: Projděte si Vaše pojistky a zkontrolujte, jestli neplatíte velmi drahé a zbytečné pojištění.