Blaas & Blaas s.r.o.
Blaas & Blaas s.r.o.

investice

 Co je to investování?

Investování je ekonomická aktivita, spočívající v uložení peněz za účelem dosažení budoucího zisku.
 
 
 
Investujeme do něčeho, co může být finančního nebo hmotného charakteru.
Zároveň počítáme s tím, že nám to v budoucnu vydělá něco navíc.

Na co si dávat při investování pozor?

Každá investice má tři základní parametry:
a/ Výnos
b/ Riziko
c/ Likvidita

Tyto parametry jsou klíčové a opírají se o ně všechny investiční teorie.
Neexistuje ideální investice, která by byla maximálně výnosná, s nízkým rizikem a dobrou likviditou.
Je to velmi jednoduché pravidlo, které je nutné respektovat.
Mnoho drobných investorů v počátku devadesátých let prodělalo jenom z neznalosti nebo nerespektování tohoto pravidla.
Lákavé nabídky typu „Vysoký výnos bez rizika“ prostě nemohou být naplněny.
Vysoký výnos dosáhneme tím, že akceptujeme vyšší riziko.
Jako příklad lze uvést investice do akcií – je to velmi výnosné, ale zároveň velmi rizikové.
Jako investor nesmíte věřit slibům, které jsou v rozporu se základními investičními principy.

Velmi srozumitelně tyto principy popisuje obecně používaná pomůcka, tzv. investiční trojúhelník.

Na každém z vrcholů trojúhelníku je umístěn jeden z již zmíněných parametrů, výnos – riziko – likvidita.
Uvnitř trojúhelníku pohybujte pomyslným bodem – ten představuje zamýšlenou investici.
Pokud se budete s bodem přibližovat velmi vysokému výnosu, budete se zároveň vzdalovat od nízkého rizika.
Čím víc se přibližujeme k likviditě, budeme se vzdalovat od výnosu.

Typy investic:

Rozdělení investic můžeme provést podle různých kritérií.
Začněme ale od jednoduchého rozdělení podle toho, do čeho budeme investovat.
Jsou to tři základní skupiny: Přímé investice, finanční produkty a reálné investice.

a) Přímé investice:

Obecně se jedná o přímý nákup cenných papírů. Patří sem např. investice do akcií.
Dnes si mohou i drobní investoři nakoupit prostřednictvím makléře akcie na burze.
Podobnou investicí může být nákup dluhopisů, hypotečních zástavních listů a podobně.
Výhodou těchto investic je to, že nakupujeme přímo cenný papír a neplatíme tak žádné další zprostředkovatele.
Nevýhodou je obtížná diverzifikace, tedy rozložení rizik do širokého portfolia.

b) Finanční produkty:

Dotéto kategorie řadíme bankovní vklady na našich běžných účtech nebo termínované vklady.
Dalšími finančními produkty jsou penzijní fondy, stavební spoření, podílové fondy a podobně.
Finanční produkty jsou zpravidla předem modifikované na zajištění konkrétních potřeb.
Stavební spoření je určené pro financování bydlení, penzijní fondy pro zajištění penze.
Podílové fondy jsou zajímavou alternativou k přímým investicím do cenných papírů.
Výhodou investování prostřednictvím finančních produktů je snadná dostupnost a obecná srozumitelnost.
Nevýhodou je to, že finanční produkty jsou zatíženy různými poplatky.

c) Reálné investice:

Jedná se o koupi vlastního bydlení, nájemní nemovitosti, nákup drahých kovů, šperků, investice do obrazů a jiných uměleckých předmětů.
Patří sem také sbírky známek, mincí a podobně.
Výhodou těchto investic je to, že jsou zpravidla spojeny i s jinou než materiální formou uspokojení.
Radost z nového bydlení nebo sběratelská vášeň jsou vedlejší „přidanou hodnotou“ těchto investic.
Nevýhodou je zpravidla špatná likvidita.
Může trvat dlouho, než se najde kupec, který bude ochoten zaplatit Námi požadovanou sumu.