Blaas & Blaas s.r.o.
Blaas & Blaas s.r.o.

Podnikatele

Podnikatelé a firmy

Dopřejte jistotu svému podnikání. Vyhněte se problémům vhodně zvoleným pojištěním firmy.
 
 
 
Jste-li provozovatelem obchodu, restaurace či penzionu nebo jste živnostníkem či jiným drobným podnikatelem, pojištění majetku a odpovědnosti je pro Vás velmi důležité.
Chrání Vás před riziky, která mohou ohrozit Vaše podnikání, Vaši práci, Váš majetek, Vaši budoucnost.

  • nechte si zdarma vypracovat audit vašeho stávajícího pojistného krytí
  • zvolte si pojistnou ochranu na míru dle svých potřeb

Majitelé bytových domů

Pojištění bytových domů výhodně kombinuje ochranu před škodami vzniklými působením živlů, finančními ztrátami z ušlého nájemného i před škodami způsobenými druhým.

Vhodně vybraný produkt zajistí majitelům bytového domu klidný spánek.

Města, obce

Krajům, městům, městysům, obcím a jejich organizacím, které založily (jinak také municipality), lze na pojistném trhu nalézt komplexní programy pojistné ochrany zahrnující pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, přizpůsobený specifickým nárokům municipalit, pojištění finančních a zemědělských rizik.

Dopravci a zasílatelé

Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných zásilek každodenně vystavováni.
Ochrana Vašich zájmů prostřednictvím sjednání pojištění pro případ poškození, zničení, pohřešování zásilek, odpovědnosti za škodu na přepravovaných věcech, odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám je tou nejvhodnější cestou k minimalizaci nákladů na krytí škod v dopravě.

Zemědělci

Každé podnikání ohrožuje celá řada rizik.
Zemědělcům může způsobit významné škody zejména nepříznivé počasí nebo výskyt nákaz v chovu zvířat.
Pojištění zajistí, že se vaše hospodářství nedostane do finančních problémů ani po nenadálých pohromách.
Pojistné plnění v takovém případě zaručí možnost kontinuity podnikání.
Také pro získání důvěry v obchodním kontaktu je pojištění mnohdy tím nejlepším doporučením.

Lékaři a zdravotnická zařízení

Práce lékařů a zdravotnického personálu vyžaduje vysokou míru profesionality s vysokou dávkou odpovědnosti.
Zároveň jsou zdravotnická zařízení plná nejrůznějších přístrojů s vysokou pořizovací hodnotou.
Pojištění majetku a profesní odpovědnosti za škodu zde proto rozhodně nachází své opodstatnění. 
Najdeme možnost sjednání tohoto pojištění s širokým rozsahem pojistného krytí, a to pro všechny druhy zdravotnických zařízení (ambulance, sdružená zařízení zdravotní péče, nemocnice, lékárny).